Bulgaria PaidaLajin

Лазарина ван Ооствеен Присъствах на първия си 7-дневен семинар ПайдаЛаджин с майстор Хончи Шао през януари 2014 г. – в Йоханесбург, Южна Африка, където понастоящем живея и работя. Между 2014 и 2016 г. посетих многобройни семинари с майстор Шао, както в Южна Африка, така и в България. Организирах първия тур…

Continue Reading