Emails:                    

hongchixiao@gmail.com (Mr. Hongchi Xiao)

paidalajin@gmail.com (English)

2597006392@qq.com (Mandarin)

 

For more on self-healing with PaidaLajin, please visit:

Youtube Playlist: PaidaLajin Self-Healing

Playlist on a Chinese video website: http://v.qq.com/vplus/6e5b1d6904873372d8e3af8bd4c40ab9

Chinese website: www.paidalajin.com

English website: www.paidalajin.com/en/home

Deutsche website: www.lajin-paida-deutschland.com 

 

English Facebook: https://www.facebook.com/PaidaLajinGlobal

Chinese Facebook: https://www.facebook.com/paidalajinselfhealing

Chinese blog: http://blog.sina.com.cn/yixingtx 

Chinese micro-blog: http://weibo.com/yixitianxia

Chinese Forum: http://lajinpaida.com

Chinese Wechat: paidalajin999